Kategorier
Säkerhet

Tänk vilken insats alla brandlarm i Stockholm gör!

Idag är det en självklarhet att det sitter brandlarm i alla hem i Stockholm, oavsett storlek. Dessa praktiska brandlarm räddar många bostäder varje dag.

Det fanns en tid då brandlarm inte var standard i Stockholm, eller någon annan svensk stad. På den tiden fick många människor sina hus förstörda, eller till och med brann inne, på grund av att man inte märkte när det började brinna hemma. Kanske hade man glömt att blåsa ut ett ljus, eller så rökte man inomhus och fimpade i något som tog eld.

Vi nutidsmänniskor kan känna oss lyckliga över att vi lever i en tid då brandlarm i Stockholm anses vara en självklarhet. Överallt finns de, på sjukhus, på arbetsplatser, i hemmen och på hotellrum. Varenda dag räddar dessa brandlarm människor och ser till att hus inte brinner ner till grunden. Men, vilken typ av brandlarm bör man egentligen satsa på om man ska köpa sig ett nytt?

Olika typer av brandlarm i Stockholm

Ja, det finns faktiskt många olika varianter av brandlarm att tillgå i Stockholm. Vissa brandlarm har en direkt koppling till SOS Alarm. Om ett sådant brandlarm löser ut får SOS Alarm direkt information om detta och kan avgöra ifall åtgärder behöver vidtas. Många av dessa brandlarm har dessutom en liten kamera installerad för att man ska kunna se vad det är som gjort att brandlarmet har gått igång.

Andra brandlarm är mer traditionella och vidarebefordrar inte larmet till någon. Det de däremot gör är att låta väldigt högt och på så vis förhoppningsvis uppmärksamma de boende, eller någon i närheten, på att det brinner i huset. Tack vare denna ytterst högljudda och ihärdiga varningssignal från larmet kan någon som hört det snabbt ringa brandkåren och förhoppningsvis förhindra en större brand i huset.