Kategorier
Ekonomi

Redovisning i Stockholm bör skötas av proffs

Den som är företagare kan inte vara bra på allt. Att sköta bokföring själv kan bli till en plåga. En byrå med redovisning i Stockholm kan ta hand om jobbet.

Du som vill starta eget företag kan lätt hamna i en fallgrop. Att allt ska göras med egen personal kan kännas rationellt. Bokföringen tycker du att du själv kan sköta på kvällar och helger. Du känner till begreppen debet och kredit och det bokföringsprogram du köpt fixar resten. Men tänk efter. Ska du inte istället använda din tid till att jobba med utveckling och kontakter med kunder?

De flesta bokföringsprogram är säkert bra, men om du vill ha månatliga resultat- och balansräkningar krävs det att du lägger in rätt data. Du måste därefter se till att intäkter och kostnader blir rätt periodiserade. Om inte, blir månadsboksluten värdelösa som styrinstrument.

Redovisning i Stockholm – inte bara bokföring

Om du anlitar en konsult som utför redovisningstjänster i Stockholm, får du inte bara hjälp med den löpande bokföringen. En redovisningsbyrå ser till att periodiskt deklarera mervärdesskatt och arbetsgivaravgift. Efter årets slut ska kontrolluppgift lämnas till Skatteverket. Redovisningsbyrån tar också fram ett förslag till årsbokslut.

Om ditt företag har revisor blir revisionen enklare om kontakten med revisorn sköts av redovisningskonsulten. Revisorer kostar pengar och de vill helst koncentrera sig på att granska ett framlagt bokslutsförslag. Det bästa är att redovisningskonsulten tar hand om “finliret” med årsbokslutet som exempelvis avskrivningar, avsättningar till periodiseringsfond med mera. Och naturligtvis ser konsulten till att årsbokslutet skickas in till Bolagsverket i tid.

Kategorier
Ekonomi

En uppdaterad revisor hjälper ditt företag

Nämner man yrket revisor så tänker sig väldigt många att det handlar om en äldre man som sitter inne på ett kontor och jämför kolumner för kredit och debet för att skapa en revision till ett företag. Så är inte fallet – naturligtvis. En revisor är tvärtom väldigt beroende av att ha en god kontakt med det företag som revisionen ska göras hos och detta för att kunna återge en så bra bild som möjligt. En revisor ser över rutiner, kontrollerar system och kan i och med detta hjälpa väldigt många företag att nå en större lönsamhet.

Det finns nämligen ofta saker som ett företag kan ha missat och detta kan då en revisor påpeka och skapa den förändring som krävs. Man ska alltså se en revisor som en hjälpande hand som – genom ett medföljande revisions-PM – påpekar eventuella brister som företaget i fråga kan förbättra. En bättre redovisning och bättre rutiner minskar riskerna betänkligt att eventuella fel – oavsiktliga eller inte – dyker upp.

Om man ser till hur en revisor arbetar så kan vi säga att det är ett större aktiebolag i Stockholm som ska granskas; en revisor och dennes jobb utgår här – enligt god revisionsed – enligt följande punkter.

  • Planering
  • Test av intern protokoll
  • Substansgranskning
  • Avrapportering

Denne revisor kommer att sammanställa en revisionsberättelse vilken baseras på olika granskningsåtgärder. Av ekonomiska och praktiska skäl så kommer denne revisor inte kunna granska alla händelser och transaktioner som aktiebolaget i Stockholm gjort utan han kommer att välja ett urval och utgår från att testa dessa. Det som en revisor gör och som man alltid brukar nämna i samband med att en sådan arbetar är tre stycken grundbultar: kompetens, tystnadsplikt och oberoende. Dessa tre ord genomsyrar en revisor och yrket och går inte att bortse ifrån.

Tre viktiga punkter för en revisor

Om vi säger konkret vad detta innebär så kan vi börja med tystnadsplikten. Om denne revisor i Stockholm skulle få reda på känslig information om företaget i fråga så är det naturligtvis väldigt viktigt att det stannar där. En revisor ska alltså inte föra information vidare till exempelvis konkurrenter som därefter kan dra nytta av denna i sina egna affärsupplägg.

Nummer två – oberoende – handlar om att en revisor inte ska ha några egenintressen i företaget han granskar och där han heller inte får vara i en beroendeposition till någon inom företaget. Skulle så vara fallet – om han exempelvis äger aktier i företaget i Stockholm; ja – då minskar också betydelsen av hans revisionsberättelse.

Punkt nummer tre som har namnet kompetens så handlar den – kortfattat – om att en revisor måste kunna tyda information, dra slutsatser och använda sig av olika verktyg för att testa och analysera informationen som finns. Här är naturligtvis en auktoriserad revisor nödvändig. Ju bättre utbildning som en revisor har – desto större är också kompetensen man får.

Kategorier
Ekonomi

Komplett hjälp med ekonomisk förvaltning

Har ni en BRF som behöver skötas? Ekonomifrågorna är alltid många och stora. Det är något ekonomisk förvaltning kan sköta åt er istället. För allas trygghet.

Ekonomi är aldrig lätt att fixa med. För de flesta är det som ett annat språk, medan för de som kan det och gillar det är det relativt enkelt. Har ni en BRF är det många siffror som måste fixas med. Det är hyror som ska in varenda månad och dessutom allt det andra som bokslut, fakturering, deklarationer, osv. Detta är något som ska skötas på löpande band och det behövs göras korrekt. Man kan få hjälp med allt inom ekonomisk förvaltning, det handlar om trygghet för både styrelse och medlemmar.

De sköter all din ekonomiska förvaltning

Som styrelse av BRF har man fullt upp och alltid att göra. Utöver det har man ofta en familj, jobb och hobby som också ska hinnas med. Ger man sig på att sköta de ekonomiska frågorna själv, så är det inte mycket tid över för det. Om ni istället anlitar ett företag som sköter den ekonomiska förvaltningen, så slipper ni oroa er över det. De sköter den helt och hållet såsom ni önskar. De gör det givetvis i tid och sköter det löpande månad för månad. Med deras hjälp blir det enklare att vara med i BRF. Givetvis väljer ni någon som har goda referenser från deras tidigare kunder. Deras jobb är att göra det enklare för er, när de sköter ekonomin och sakerna omkring det för er BRF.

Kategorier
Ekonomi

Vill du ha hjälp med bokföring i Uppsala?

Vad tycker du om att bokföra? Vill du ha hjälp med att sköta om administration eller bokföring i Uppsala? Har du behov av en person som kan ta hand om allt du behöver när det gäller bokföring?

Har du ett företag i Uppsala som du driver själv och jobbar med hela dagarna, kan det vara svårt att hinna med all bokföring och andra redovisningar. Då är det skönt att det finns människor som arbetar med bokföring så du kan anlita dem att göra det jobbet du inte hinner med. Du kanske inte ens tycker det är roligt. Det kan vara så att du jobbar med något kreativt eller är hantverkare där du använder händerna hela dagarna. Tanken på att sitta vid datorn och lägga iordning papper eller svara på mail låter förmodligen då mer som en belastning än glädje.

Varför är det så viktigt med bokföring?

För att du ska kunna få bidrag och för att din skatt ska bli rätt är det viktigt att du redovisar vad som skett i ditt företag. Det är delvis det som bokföring handlar om. Du för alltså in summor över det du köpt och sålt, i en speciell bok, över vilka transaktioner som skett. Då är det lätt att se vad som kommer in och vad som går ut i firman, eller hur mycket du har på lager och då kan du lättare göra en bedömning om hur det går för ditt företag. Du vet lättare om du behöver eller har råd med en investering. Läs mer om bokföring på denna webbsida: bokföringuppsala.biz