Kategorier
Ekonomi

Redovisning i Stockholm bör skötas av proffs

Den som är företagare kan inte vara bra på allt. Att sköta bokföring själv kan bli till en plåga. En byrå med redovisning i Stockholm kan ta hand om jobbet.

Du som vill starta eget företag kan lätt hamna i en fallgrop. Att allt ska göras med egen personal kan kännas rationellt. Bokföringen tycker du att du själv kan sköta på kvällar och helger. Du känner till begreppen debet och kredit och det bokföringsprogram du köpt fixar resten. Men tänk efter. Ska du inte istället använda din tid till att jobba med utveckling och kontakter med kunder?

De flesta bokföringsprogram är säkert bra, men om du vill ha månatliga resultat- och balansräkningar krävs det att du lägger in rätt data. Du måste därefter se till att intäkter och kostnader blir rätt periodiserade. Om inte, blir månadsboksluten värdelösa som styrinstrument.

Redovisning i Stockholm – inte bara bokföring

Om du anlitar en konsult som utför redovisningstjänster i Stockholm, får du inte bara hjälp med den löpande bokföringen. En redovisningsbyrå ser till att periodiskt deklarera mervärdesskatt och arbetsgivaravgift. Efter årets slut ska kontrolluppgift lämnas till Skatteverket. Redovisningsbyrån tar också fram ett förslag till årsbokslut.

Om ditt företag har revisor blir revisionen enklare om kontakten med revisorn sköts av redovisningskonsulten. Revisorer kostar pengar och de vill helst koncentrera sig på att granska ett framlagt bokslutsförslag. Det bästa är att redovisningskonsulten tar hand om “finliret” med årsbokslutet som exempelvis avskrivningar, avsättningar till periodiseringsfond med mera. Och naturligtvis ser konsulten till att årsbokslutet skickas in till Bolagsverket i tid.