Kategorier
Okategoriserade

Energilagring – kombinera med solceller 

Det höga elpriset slog ner som lite av en bomb förra vintern. Regeringen tvingades betala ut elstöd för att svenska företag och privatpersoner skulle klara av att tackla den höga kostnaden. 

En överraskning? Ja, för många – men samtidigt också en påminnelse om att det faktiskt handlar om en marknad där konsumtion och produktion måste ha en balans för att priset ska vara lågt. Om konsumtionen är högre än produktionen så blir priset också högre. 

De högre priserna har också skapat en snabbare omställning. Fler och fler företag har valt att investera i solcellsanläggningar för att kunna producera egen el och därigenom också kapa sina kostnader. Samma sak för privatpersoner, fastighetsägare och BRF:er. 

Fördelar med energilagring 

Genom att ta steget mot solceller så tar man också steget från att enbart vara en konsument till att faktiskt också vara en producent av el. Detta är en bra investering, men man bör även addera batterilagring till denna för att erbjudas en optimal effekt av solcellerna. 

Energilagring i kombination med solceller gör att man direkt kan kapa de höga topparna på en elräkning. Det fina med att ha energilagring är nämligen att det leder till en jämnhet. Även under tidpunkter då mycket el konsumeras kan man få en låg kostnad och detta som en följd av att man använder sig av de el som solcellerna producerat – och som lagrats i de batterier man investerat i. 

Energilagring – stötta elnätet och få betalt 

Utöver detta så kan man även de facto tjäna pengar på energilagring. Samma sak gällande balans mellan produktion och konsumtion kan nämligen ses i vårt svenska elnät. Vid störningar och vid avbrott så kan priset stiga rejält – och finns tillgänglig energilagring att använda så blir påverkan betydligt mindre. 

Din energilagring kan användas för att stötta det lokala elnätet och detta innebär då också att du, givetvis, får betalt för det. Du får, helt enkelt, betalt för att bidra med nytta till hela samhället. Därför är solceller och batterilagring en riktigt bra kombination och en fin investering att ta.

Kategorier
Okategoriserade

Kontorsflytt – ta hjälp hela vägen 

Att flytta till nya lokaler innebär en stor utmaning för ett företag. Hur ska man kunna transportera och installera alla saker inom den planerade tiden – utan att det drabbar arbetsinsatsen hos de anställda? Målet med en kontorsflytt ligger i just det: man ska kunna sätta igång med arbetet direkt – med den enda skillnaden att det sker i nya lokaler. 

En kontorsflytt är ett projekt som måste planeras. Oavsett om det handlar om en flytt som ska ske till större lokaler, mindre lokaler eller i syfte att placera företaget på en mer attraktiv adress så kommer man att stöta på utmaningar. 

Kontorsflytt kräver planering 

Det bästa är att förbereda sig för dessa och att man i god tid gör en inventering, går igenom vad som ska följa med, räkna på antalet kartonger, hyra flyttbilar och se till att en flyttfirma kan vara behjälplig under själva flyttdagen. Handlar det om exempelvis tyngre föremål så kräver dessa ofta en separat hantering och transport – och inte sällan så kan man också behöva exempelvis liftar för att kunna transportera och lyfta kassaskåp och andra föremål med tyngd. 

Proffs på kontorsflytt gör jobbet 

Hinner man det? Svaret är ofta nej. En kontorsflytt ska ses som ett separat projekt som planeras och utförs vid sidan av den ordinarie verksamheten och detta innebär att man också gör bäst i att ta hjälp av en partner som specialiserat sig på området. 

Genom att ta professionell hjälp med en kontorsflytt så kan ett företag luta sig tillbaka och arbeta som vanligt – detta medan partnern inom företagsflytt sköter allt som har med packning, inventering och logistik att göra. 

Detta innebär att man också i slutändan får en smidigare flytt. De anställda kan åka till den nya arbetsplatsen, sätta sig ned vid sina arbetsstationer och arbeta som vanligt – men med skillnaden att det är en helt ny miljö. Exakt som man vill att en kontorsflytt ska se ut. 

Kategorier
Okategoriserade

Hälsokontroller ger bättre företagshälsa

Hur mår du – egentligen? Många idag svarar av gammal vana att man mår bra, men innerst inne så är allting inte alls så toppen som man vill låta påskina. Stress är idag en folksjukdom som redan nu kostar enorma pengar för hela samhället och som drabbar den enskilde individen på ett sätt som blir svårt att hantera. 

Med stress ökar också risken för allvarliga följdsjukdomar och det handlar om en ond cirkel som måste brytas. Mycket av den osunda stress som syns kommer från våra arbeten. Vi möts av högre krav och latent finns också en tanke om att vi alltid ska prestera – oavsett om det handlar om jobb, om träning eller om att vara mamma/pappa eller en vän. Hur ser det ut på din arbetsplats? Hälsokontroller i Stockholm kan ge tydliga svar kring företagshälsa och ge företag möjligheter att starta ett förändringsarbete som leder till en bättre arbetsmiljö. 

Hälsokontroller i Stockholm innebär att ett företag kan boka in undersökningar av personalens fysiska och mentala mående på plats i de egna lokalerna. Väl där så mäts exempelvis blodtryck, man kollar upp levervärden, risk för diabetes, stressnivåer, status på immunförsvaret och risk för autoimmuna sjukdomar, brist på mineraler och vitaminer samt exempelvis hormonbalanser. 

Alla dessa tester kombineras med samtal med den enskilde anställde som får en möjlighet att förklara sin vardag, sitt arbete och – på ett öppet och ärligt sätt – kan säga vad som eventuellt tynger och skaver inom detta. Hälsokontroller i Stockholm kan givetvis också följas upp. Om det finns problem så kan uppföljning klargöra att man är på rätt väg. Givetvis så lämnas man även med en åtgärdsplan. Har en anställd problem med exempelvis brist på vitaminer eller mineraler så kommer lämpligt intag under en period att rekommenderas och därefter så följs allting upp inom en given tid. 

Genom hälsokontroller kan man även upptäcka allvarliga sjukdomar i tid och därigenom också ge avsevärt mycket bättre odds till överlevnad genom snabba insatser och snabb behandling. Det gör skillnad. 

Hur mår dina anställda i Stockholm? 

Hälsokontroller i Stockholm ger bra verktyg för företag att starta förändringar i sitt arbete. För många så blir det en chock att höra att de anställda exempelvis upplever en osund stress på arbetsplatsen. Man tänker sig att allting flyter på i vanlig ordning och på ett bra sätt. Genom hälsokontroller kan man påbörja viktiga förändringar och genom dessa också vinna många fördelar i form av bättre arbetsmiljö, personal som trivs och, framförallt, färre sjukdagar. 

Just det senare är viktigt då detta skapar ett ekonomisk incitament för att boka in hälsokontroller. Varje sjukdag och varje sjukskrivning bär en kostnad som i många fall kan uteslutas genom relativt enkla förändringar. Hur mår din personal? Ta reda på det genom att boka in ett företag som erbjuder hälsokontroller i Stockholm!

Här kan du läsa mer om hur hälsokontroller går till: hälsokontrollerstockholm.se

Kategorier
Okategoriserade

Effektivisera resurserna med en redovisningsbyrå i Stockholm

Tid är pengar. För att utnyttja dina resurser mer effektivt kan det vara värt att ta in extern hjälp för att ta hand om redovisningar, deklarationer och annan ekonomisk administration.  

Det hade varit så himla enkelt att vara egenföretagare om det inte vore för de förbannade redovisningarna. Tillsammans med deklarationer, bokföring, löneadministration, skatteplanering och allt annat ekonomiskt trams tar det bara tid och dränerar resurser från det som du verkligen vill: jobba med det du ska och tjäna pengar. 

Man brukar säga att tid är pengar, och i det här fallet stämmer det verkligen. Nästan i dubbel bemärkelse. Hyr in en redovisningsbyrå i Stockholm. De ska tydligen vara extra bra där. Låt dem sitta och vända på kvitton, skriva in siffror i systemet och sköta hela den administration som du inte kan eller vill lägga tid på.  

Värt varenda krona 

Men en redovisningsbyrå kostar ju pengar, kanske du tänker. Ja, det är sant. Det är en tjänst du måste betala för. Men arbetet de gör är värt det alla gånger i veckan. Om du inte tar hjälp av en redovisningsbyrå är risken stor att det enda du kommer behöva göra är att sortera ditt ekonomiska arbete. Det är en arbetsbelastning som kan bli orimlig för dig och dina anställda. 

Dessutom kan du inte räkna med redovisningsbyråns expertis och noggrannhet om du ska räkna dina siffror själv. Och varenda siffra som blir fel i Skatteverkets formulär kan straffa sig ordentligt i efterhand. Som sagt, använd dina resurser väl. 

Kategorier
Okategoriserade

Bekvämt med löneoutsourcing i Göteborg

Det är mycket praktiskt att någon utomstående hanterar företagets löner. Det är ofta komplicerade uträkningar och det sköts bäst av proffs. Alla lönerna hanteras diskret av konsulter. 

Alla vet vilken snackis det kan bli på kontoret när man talar om lönerna. Även om lönekontoristen har tystnadsplikt, kan det ändå uppstå situationer med ifrågasättanden och lojalitetskonflikter. Det är därför en fördel att löner hanteras av en extern konsult för outsourcing av lön i Göteborg. Dessutom blir lönehanteringen alltmer datoriserad, och det är särskilt utbildade lönespecialister som gör jobbet. 

Stora företag har många variabler 

Det är många anställda på stora företag, och de har olika lönesättning, olika skattetabeller och arbetar enligt olika avtal. Regler för semesterdagar, övertidsersättning och sjukfrånvaro gör att det blir komplicerat och tidsödande att räkna för hand. I stora datorsystem är många av dessa uppgifter inlagda på förhand och beräknas automatiskt av datorn. Till exempel är skattetabeller  inlagda, så att den anställde får rätt skatteavdrag. Om något skulle bli fel, är det lätt för en expert att rätta till och göra justeringar. Den som kan systemet vet hur man programmerar in data på rätt sätt från början, för att allt ska löpa på friktionsfritt framöver.

Man gör även personliga inställningar och justeringar för några i personalen, till exempel extra skatteavdrag, och även detta sköts automatiskt. När allt sedan är räknat, ska lönerna betalas ut, och alla transaktioner ska bokföras och ge underlag till Skatteverket för arbetsgivaravgift och skattebetalning. Allt detta sköts med outsourcing av lön i Göteborg.