Kategorier
Företagande

Stålhallar – bygg för framtiden

Kan man bygga hållbart och till en hyfsat billig peng utan att göra avkall på estetik, funktion och de egna unika behoven man har inom ramarna för den egna verksamheten? Med stålhallar öppnar sig flera möjligheter för just detta och det är också en av anledningarna till varför stålhallar idag är det självklara valet när allt från industrier, sportanläggningar, lager och exempelvis serverhallar ska byggas i Sverige.

Som man ser från de ovan nämnda exempel på områden där man använder sig av stålhallar så kan direkt se att det handlar om flexibla lösningar. Det finns skillnader kring behov om man ser till en sportanläggning och ett lager, eller hur? Dessutom finns det stora skillnader mellan olika idrotter samt mellan behoven hos olika företag inom lager också.

Den stora flexibiliteten och den spännvidd som stål som material erbjuder gör det möjligt att bygga både stort, smått, med höga höjder och där exempelvis speciella anpassningar kan göras för garageportar och andra byggnadsdetaljer. Nyckeln för stålhallar och för att lyckas skapa en sådan som fullt ut passar den egna verksamheten är att hitta en partner som kan ta sig an projektetet och som förstår vad man som beställare vill uppnå.

Välj rätt partner för stålhallar

Det finns idag företag som erbjuder kompletta lösningar där allt från projektering, planering, tillverkning, montering och projektledning inkluderas i färdiga lösningar och paket. Fördelen med att välja ett sådant företag vid resande av stålhallar är att sträckan mellan start- och mållinje blir kortare. Arbetet sker effektivare och det blir dessutom betydligt säkrare som en följd av att de montörer som jobbar har en vana av att arbeta tillsammans.

Att alla profiler och alla stålkonstruktioner tillverkas unikt och för den enskilda uppdraget ger även det fördelar vad gäller både säkerhet och hållbarhet. Att stålhallar idag är populärt är inte så konstigt sett till att det är ett alternativ som, till mångt och mycket, utklassar alla andra tänkbara lösningar.

Kategorier
Ekonomi

En uppdaterad revisor hjälper ditt företag

Nämner man yrket revisor så tänker sig väldigt många att det handlar om en äldre man som sitter inne på ett kontor och jämför kolumner för kredit och debet för att skapa en revision till ett företag. Så är inte fallet – naturligtvis. En revisor är tvärtom väldigt beroende av att ha en god kontakt med det företag som revisionen ska göras hos och detta för att kunna återge en så bra bild som möjligt. En revisor ser över rutiner, kontrollerar system och kan i och med detta hjälpa väldigt många företag att nå en större lönsamhet.

Det finns nämligen ofta saker som ett företag kan ha missat och detta kan då en revisor påpeka och skapa den förändring som krävs. Man ska alltså se en revisor som en hjälpande hand som – genom ett medföljande revisions-PM – påpekar eventuella brister som företaget i fråga kan förbättra. En bättre redovisning och bättre rutiner minskar riskerna betänkligt att eventuella fel – oavsiktliga eller inte – dyker upp.

Om man ser till hur en revisor arbetar så kan vi säga att det är ett större aktiebolag i Stockholm som ska granskas; en revisor och dennes jobb utgår här – enligt god revisionsed – enligt följande punkter.

  • Planering
  • Test av intern protokoll
  • Substansgranskning
  • Avrapportering

Denne revisor kommer att sammanställa en revisionsberättelse vilken baseras på olika granskningsåtgärder. Av ekonomiska och praktiska skäl så kommer denne revisor inte kunna granska alla händelser och transaktioner som aktiebolaget i Stockholm gjort utan han kommer att välja ett urval och utgår från att testa dessa. Det som en revisor gör och som man alltid brukar nämna i samband med att en sådan arbetar är tre stycken grundbultar: kompetens, tystnadsplikt och oberoende. Dessa tre ord genomsyrar en revisor och yrket och går inte att bortse ifrån.

Tre viktiga punkter för en revisor

Om vi säger konkret vad detta innebär så kan vi börja med tystnadsplikten. Om denne revisor i Stockholm skulle få reda på känslig information om företaget i fråga så är det naturligtvis väldigt viktigt att det stannar där. En revisor ska alltså inte föra information vidare till exempelvis konkurrenter som därefter kan dra nytta av denna i sina egna affärsupplägg.

Nummer två – oberoende – handlar om att en revisor inte ska ha några egenintressen i företaget han granskar och där han heller inte får vara i en beroendeposition till någon inom företaget. Skulle så vara fallet – om han exempelvis äger aktier i företaget i Stockholm; ja – då minskar också betydelsen av hans revisionsberättelse.

Punkt nummer tre som har namnet kompetens så handlar den – kortfattat – om att en revisor måste kunna tyda information, dra slutsatser och använda sig av olika verktyg för att testa och analysera informationen som finns. Här är naturligtvis en auktoriserad revisor nödvändig. Ju bättre utbildning som en revisor har – desto större är också kompetensen man får.

Kategorier
Företagande

Tillförlitlig fastighetsskötsel i Stockholm hjälper dig att andas lugnt framöver

Sitter du kallsvettig och öppnar räkningar för bostadsrättsföreningen i Stockholm? Oavsett vad som sker i framtiden kan fastighetsskötsel underlätta för dig.

Har du precis öppnat månadens elräkning för din bostadsrättsförening eller fastighet och fått andnöd? Tyvärr har elräkningsinducerade andningssvårigheter drabbat många fastighetsägare den senaste tiden. Det är svårt att spara på elen i bostadshus eller kontorslokaler. Men andas i fyrkant några gånger så kommer här ett tips på vad du kan göra.

Du kanske inte tänker på att fastighetsservice kan få ner fastighetens kostnader men tänk i så fall igen. Genom att bedriva löpande fastighetsunderhåll minskar kostnaderna för till exempel uppvärmning över tid. Att investera i fastighetsskötsel är att investera i din framtida förmåga att andas vid till exempel öppnande av fakturor.

Framtiden är kanske oviss men fastighetsskötsel kan ta höjd för det mesta

Även om det framför allt är elkostnaderna som har varit på tapeten på senare tid är det ju bara en del av fastighetsdriften. Det innebär så mycket mer att förvalta och ta hand om ett hus. Trappuppgångar ska städas och ventilationen ska kontrolleras. Vittrande fasader ska putsas och läckande tak ska lagas.

Vem vet vad som kommer bli nästa års orsak till andnöd i Stockholm? Kommer det vara översvämningar i källaren eller kanske avgaser i klimatanläggningen? Om du har koll på fastighetsskötseln har du tagit höjd för det mesta som kan drabba dig. Du kommer att vara tacksam när du lugnt öppnar räkningarna även nästa år.

Mer om fastighetsskötsel kan du hitta på denna sida: fastighetsskötselstockholm.se

Kategorier
Företagande

Fastighetsförvaltning i Stockholm underlättar

Fastighetsförvaltning i Stockholm erbjuder en mängd olika tjänster, för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. För en välmående fastighet, året runt.

När du hör ordet fastighetsförvaltning tänker du kanske endast på vaktmästeri och någon som lagar hål och sandar utanför ytterdörren på vintern. Det är inte fel att tänka så, men idag kan fastighetsförvaltning i Stockholm innebära så mycket mer. En mängd olika tjänster finns att välja bland, oavsett om du äger fastigheten eller sitter i bostadsrättsföreningens styrelse.

Att ta hand om en fastighet och bostadsrättsförening innebär mycket mer jobb än vad som framgår vid första anblick. Att se till att taket inte läcker och att trappuppgången är någorlunda ren är viktigt, men långt ifrån den största uppgiften. Andra uppgifter kan vara att lägga upp och hålla en budget, skicka ut avier och räkningar, göra bokslut och se till att brandskyddet är uppdaterat och godkänt. Ett stort ansvar!

Ta hjälp av en fastighetsförvaltning

När du kontaktar fastighetsförvaltning i Stockholm kan du få hjälp med många ansvarsområden. När du delegerar uppgifterna kommer du att få mer tid över till annat. Något som tar mycket lång tid för dig kan lösas av en van expert på ett litet kick. Att göra bokslut till exempel, eller att utföra en energianalys.

Många drar sig för att gå med i bostadsrättsföreningens styrelse, eftersom de tänker att det är svårt, eller att de måste ha någon slags spetskompetens. Så är det inte. Idag lejs många av de största och mest tidskrävande uppgifterna bort, så att styrelsemedlemmarna kan få sin vanliga vardag att gå ihop.

Mer om fastighetsförvaltning kan du hitta här: fastighetsförvaltningstockholm.se