Kategorier
Företagsmassage

Avkopplande kontorsmassage i Stockholm

Kontorspersonalen bär ofta på spända axlar och stressade muskler. Genom att anlita ett företag som erbjuder kontorsmassage i Stockholm kan du på ett tidseffektivt sätt skapa en nöjd och välmående personal.

Stressiga arbetsdagar på kontoret resulterar oftast i spänningar som lagras i kroppen. Även med ergonomiskt korrekt utrustning, som rätt stolar, höj- och sänkbara skrivbord och ändamålsenlig belysning, är det vanligt att man ändå spänner sig, stressar och sitter i fel ställning. Många kontorsanställda lider av spänningshuvudvärk och stelhet i nacken. Genom att låta en professionell massör komma till kontoret och behandla personalen kan detta problem lindras. Kontorsmassage i Stockholm är mycket populärt, och det kan även bidra till att minska antalet sjukdagar bland personalen, då de mår bättre och känner sig omhändertagna.

Effektiv behandling på plats

På de flesta arbetsplatser finns det utrymme som kan användas för kontorsmassage, såsom små lediga rum. Det bästa är att de anställda kan få massage utan att behöva lämna arbetsplatsen, vilket gör det mycket tidseffektivt. Efter en avkopplande massage kommer arbetsmiljön på kontoret att förbättras, eftersom spänningar i axlar och nacke löses upp och personalen slipper muskelvärk. Den ökade känslan av välbefinnande bland de anställda kommer också att gynna företaget genom förbättrade arbetsprestationer.

Värdesätta personalen för bättre resultat

När arbetsgivaren satsar på sina anställda och uppmuntrar deras välmående, trivs personalen och presterar bättre på jobbet. Kontorsmassage är en viktig personalförmån, och värdet av avslappning och välmående bör inte underskattas. Genom att minska spänningar och stress hos de anställda skapas en bättre arbetsmiljö för alla inblandade. Detta leder till en mer harmonisk arbetsplats och ökar både produktiviteten och trivseln på företaget.

Genom att erbjuda regelbunden företagsmassage i Stockholm investerar företaget i sina anställdas hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur ger långsiktiga fördelar och positiva resultat för både personal och företag. Ta hand om din personal och låt dem få njuta av avkopplande kontorsmassage – en värdig investering för en framgångsrik och hälsosam arbetsplats.

Kategorier
Företagslarm

Företagslarm är en del av säkerhetsarbetet

För företagare måste säkerheten upprätthållas på flera plan. Ett företagslarm kan vara en viktig del av detta, till skydd mot exempelvis brand eller inbrott.

Det finns många säkerhetsaspekter att tänka på för den som driver företag. Nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet under arbetet styrs till exempel av arbetsmiljölagen. De produkter eller tjänster som företaget säljer måste också vara säkra. Här är det till exempel konsumentköplagen som träder in och sätter reglerna. På liknande sätt gäller det att ha koll på eventuella utsläppskrav, för miljön och de omkringboendes säkerhet. 

Sen finns det områden som också har med säkerhet att göra men som inte styrs av lagar och regler. Dessa kan vara väldigt viktiga att tänka på ändå. Det är till exempel många som väljer att skaffa ett företagslarm för ökad säkerhet. Men innan man köper in ett företagslarm är det bra att noga tänka igenom vilka behov som finns.

Företagslarm kan vara utformade på olika sätt

Ett företagslarm kan vara olika avancerat och ha olika funktioner beroende på vilken typ av företag det gäller och var detta är placerat. Att inkludera ett inbrottslarm är oftast givet, men exakt hur det utformas kan bland annat bero på om företaget ligger i ett område med hög brottslighet eller om det ligger väldigt avsides.

Ett brandlarm är naturligtvis också bra att inkludera i ett företagslarm. För vissa typer av tillverkande industrier kan det också behövas sensorer och larm för oavsiktliga utsläpp av kemikalier. Sådana går lämpligen direkt till räddningstjänsten, så att de kan rycka ut snabbt när larmet går.

Kategorier
Plast

Vad är egentligen akrylplast?

Akrylplast är ett ämne som förkortas PMMA. Det står för det mer krångliga ordet Polymetylmetakrylat som i vardagstal är samma sak som plexiglas eller Bonoplex.

Plexiglas har du säkert hört talas om och det är ett handelsnamn på akrylplast. Det är inget naturligt material utan framställs vid en kemisk process. Männen som tog fram materialet hette Rohm och Haas. De jobbade intensivt under 1900-talets tidigare del med att hitta denna formel. Runt trettiotalet lyckades de med sitt arbete.

År 1936 var det då klart att tas i kommersiellt bruk. Det var då man döpte om materialet akrylglas till plexiglas i samband med att det skulle börja säljas. Sedan dess är mer eller mindre alla omgivna av plexiglas i många vardagliga situationer då det blivit en ersättning för glas.

Akrylplast kan vara bra att använda i flygmaskiner

Eftersom man kan använda akrylplast istället för glas blev det snabbt en bra ersättning när det gäller att ha fönster i flygmaskiner. Du kan ju tänka dig vilken fart försäljningen tog i samband med att andra världskriget bröt ut. Den fullkomligt exploderade. Precis som granater och annat exploderade i andra länder där kriget härjade.

Akrylplasten är återvinningsbar och kan böjas med hjälp av infraröd värme. Då behöver du komma upp i en temperatur som håller ungefär hundratjugo grader. Upphettningen i det här fallet   gäller bara själva böjningslinjen, det vill säga den linje som du vill böja plexiglaset i. Så på det hela taget är akrylplast en riktigt bra och fiffig liten uppfinning.