Kategorier
Ekonomi

En uppdaterad revisor hjälper ditt företag

Nämner man yrket revisor så tänker sig väldigt många att det handlar om en äldre man som sitter inne på ett kontor och jämför kolumner för kredit och debet för att skapa en revision till ett företag. Så är inte fallet – naturligtvis. En revisor är tvärtom väldigt beroende av att ha en god kontakt med det företag som revisionen ska göras hos och detta för att kunna återge en så bra bild som möjligt. En revisor ser över rutiner, kontrollerar system och kan i och med detta hjälpa väldigt många företag att nå en större lönsamhet.

Det finns nämligen ofta saker som ett företag kan ha missat och detta kan då en revisor påpeka och skapa den förändring som krävs. Man ska alltså se en revisor som en hjälpande hand som – genom ett medföljande revisions-PM – påpekar eventuella brister som företaget i fråga kan förbättra. En bättre redovisning och bättre rutiner minskar riskerna betänkligt att eventuella fel – oavsiktliga eller inte – dyker upp.

Om man ser till hur en revisor arbetar så kan vi säga att det är ett större aktiebolag i Stockholm som ska granskas; en revisor och dennes jobb utgår här – enligt god revisionsed – enligt följande punkter.

  • Planering
  • Test av intern protokoll
  • Substansgranskning
  • Avrapportering

Denne revisor kommer att sammanställa en revisionsberättelse vilken baseras på olika granskningsåtgärder. Av ekonomiska och praktiska skäl så kommer denne revisor inte kunna granska alla händelser och transaktioner som aktiebolaget i Stockholm gjort utan han kommer att välja ett urval och utgår från att testa dessa. Det som en revisor gör och som man alltid brukar nämna i samband med att en sådan arbetar är tre stycken grundbultar: kompetens, tystnadsplikt och oberoende. Dessa tre ord genomsyrar en revisor och yrket och går inte att bortse ifrån.

Tre viktiga punkter för en revisor

Om vi säger konkret vad detta innebär så kan vi börja med tystnadsplikten. Om denne revisor i Stockholm skulle få reda på känslig information om företaget i fråga så är det naturligtvis väldigt viktigt att det stannar där. En revisor ska alltså inte föra information vidare till exempelvis konkurrenter som därefter kan dra nytta av denna i sina egna affärsupplägg.

Nummer två – oberoende – handlar om att en revisor inte ska ha några egenintressen i företaget han granskar och där han heller inte får vara i en beroendeposition till någon inom företaget. Skulle så vara fallet – om han exempelvis äger aktier i företaget i Stockholm; ja – då minskar också betydelsen av hans revisionsberättelse.

Punkt nummer tre som har namnet kompetens så handlar den – kortfattat – om att en revisor måste kunna tyda information, dra slutsatser och använda sig av olika verktyg för att testa och analysera informationen som finns. Här är naturligtvis en auktoriserad revisor nödvändig. Ju bättre utbildning som en revisor har – desto större är också kompetensen man får.

Kategorier
Reklam

Utomhusreklam – väck intresse direkt

Har du svårt att nå nya kunder? Är du på gång med att lansera en ny kampanj eller en ny produkt? Det finns all anledning att använda dig av utomhusreklam som ett vapen i din marknadsföring. Med rätt hjälp och med rätt partner vid din sida så kan utomhusreklam vara det perfekta sättet att både få nya kunder och för att lansera någonting nytt.

Många tänker för enkelriktat inom sin marknadsföring. Man har ett antal alternativ presenterade för sig och man väljer slutligen ett – och ett alternativ endast. Kort sagt: man stoppar alla ägg i samma korg och det behöver inte vara fel sett till att man kan ha tur i att välja en stabil sådan.

Diversifiera din marknadsföring

Men, det som brukar visa sig är att det är bättre att vara lite mer diversifierad i sin marknadsföring. Att dela upp budgeten mellan exempelvis annonser i tidningen, digital marknadsföring i form av exempelvis kampanjer på Google Ads och SEO samt mer direktreklam i form av exempelvis trycksaker – pennor, kaffekoppar, kepsar, mössor, golfbollar och så vidare – samt utomhusreklam ger dig en större träffbild.

Utomhusreklam är i detta sammanhang lite väl bortglömt och här nedan ska vi, genom att rada upp några punkter, visa upp några fördelar med denna typ av marknadsföring:

  • Fångar intresse. Har du en partner med avtal på fina adresser så har du också möjlighet att sätta upp kampanjer på de bästa platserna i staden. Det går att jämföra med att ligga på sida ett på Google: alla kommer att se din reklam och sammankoppla ditt företagsnamn med det område du är verksam inom. Utomhusreklam sår frön!
  • Svårt att värja sig mot. Har du en banderoll längs med en husfasad så är den svår att ignorera. Det går inte att använda adblock, det går inte att stänga fönstret och det går inte att klicka bort ditt budskap: man lägger märke till reklamen – vare sig man vill eller inte. Viktigt här är givetvis att det också handlar om någonting snyggt och estetiskt tilltalande. Utomhusreklam som förstör intrycket av en vacker fastighet drar lätt till sig ett missnöje och får en motsatt effekt.
  • Dooh. Digital out of home är den nya typen av utomhusreklam som innebär att du exempelvis kan annonsera via digitala skärmar utplacerade på strategiskt viktiga platser – busshållplatser, vid arenor, vid rulltrappor och så vidare. Denna typ av utomhusreklam har fördelen i att du kan styra budskapet och rikta reklamen mot specifika målgrupper.

Behöver man hjälp med utomhusreklam kan man hitta det på www.utomhusreklam.nu.

Kategorier
Företagande

Tillförlitlig fastighetsskötsel i Stockholm hjälper dig att andas lugnt framöver

Sitter du kallsvettig och öppnar räkningar för bostadsrättsföreningen i Stockholm? Oavsett vad som sker i framtiden kan fastighetsskötsel underlätta för dig.

Har du precis öppnat månadens elräkning för din bostadsrättsförening eller fastighet och fått andnöd? Tyvärr har elräkningsinducerade andningssvårigheter drabbat många fastighetsägare den senaste tiden. Det är svårt att spara på elen i bostadshus eller kontorslokaler. Men andas i fyrkant några gånger så kommer här ett tips på vad du kan göra.

Du kanske inte tänker på att fastighetsservice kan få ner fastighetens kostnader men tänk i så fall igen. Genom att bedriva löpande fastighetsunderhåll minskar kostnaderna för till exempel uppvärmning över tid. Att investera i fastighetsskötsel är att investera i din framtida förmåga att andas vid till exempel öppnande av fakturor.

Framtiden är kanske oviss men fastighetsskötsel kan ta höjd för det mesta

Även om det framför allt är elkostnaderna som har varit på tapeten på senare tid är det ju bara en del av fastighetsdriften. Det innebär så mycket mer att förvalta och ta hand om ett hus. Trappuppgångar ska städas och ventilationen ska kontrolleras. Vittrande fasader ska putsas och läckande tak ska lagas.

Vem vet vad som kommer bli nästa års orsak till andnöd i Stockholm? Kommer det vara översvämningar i källaren eller kanske avgaser i klimatanläggningen? Om du har koll på fastighetsskötseln har du tagit höjd för det mesta som kan drabba dig. Du kommer att vara tacksam när du lugnt öppnar räkningarna även nästa år.

Mer om fastighetsskötsel kan du hitta på denna sida: fastighetsskötselstockholm.se

Kategorier
Företagande

Fastighetsförvaltning i Stockholm underlättar

Fastighetsförvaltning i Stockholm erbjuder en mängd olika tjänster, för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. För en välmående fastighet, året runt.

När du hör ordet fastighetsförvaltning tänker du kanske endast på vaktmästeri och någon som lagar hål och sandar utanför ytterdörren på vintern. Det är inte fel att tänka så, men idag kan fastighetsförvaltning i Stockholm innebära så mycket mer. En mängd olika tjänster finns att välja bland, oavsett om du äger fastigheten eller sitter i bostadsrättsföreningens styrelse.

Att ta hand om en fastighet och bostadsrättsförening innebär mycket mer jobb än vad som framgår vid första anblick. Att se till att taket inte läcker och att trappuppgången är någorlunda ren är viktigt, men långt ifrån den största uppgiften. Andra uppgifter kan vara att lägga upp och hålla en budget, skicka ut avier och räkningar, göra bokslut och se till att brandskyddet är uppdaterat och godkänt. Ett stort ansvar!

Ta hjälp av en fastighetsförvaltning

När du kontaktar fastighetsförvaltning i Stockholm kan du få hjälp med många ansvarsområden. När du delegerar uppgifterna kommer du att få mer tid över till annat. Något som tar mycket lång tid för dig kan lösas av en van expert på ett litet kick. Att göra bokslut till exempel, eller att utföra en energianalys.

Många drar sig för att gå med i bostadsrättsföreningens styrelse, eftersom de tänker att det är svårt, eller att de måste ha någon slags spetskompetens. Så är det inte. Idag lejs många av de största och mest tidskrävande uppgifterna bort, så att styrelsemedlemmarna kan få sin vanliga vardag att gå ihop.

Mer om fastighetsförvaltning kan du hitta här: fastighetsförvaltningstockholm.se

Kategorier
Lägenhet

Enklare att hyra ut i andra hand

Kan man hyra ut en lägenhet i andra hand och vad ska man tänka på i samband med att man väljer att göra det? Sedan 2014 så har det blivit lättare för bostadsrättsinnehavare att hyra ut i andra hand och detta som en följd av en ändring i bostadsrättslagen.

En BRF måste fortfarande ge ett godkännande innan man kan börja hyra ut – men det som förändrats är att man inte längre måste ha ett beaktansvärt skäl till varför man vill hyra ut. Hårdraget så räcker det idag med att man måste, kort och gott, ha ett skäl.

Skäl till uthyrning måste anges

Ett skäl till att hyra ut i andra hand kan innebära att man exempelvis träffat någon som äger en bostad och att man vill testa att bo med denne personen i ett samboförhållande. Det kan också vara att man exempelvis fått jobb i en annan stad – eller blivit inkallad för värnplikt – och inte kan pendla. Som skäl kan man även ange exempelvis sjukdom eller att man vill hyra ut till en närstående.

Man kan också säga att man befinner sig mellan två stolar: man vill sälja lägenheten – men vänta in marknaden i syfte att så bra betalt som möjligt. Har man exempelvis köpt en bostad och planerar att sälja varpå marknaden störtdyker så är det senare exemplet ett bra alternativ.

Oavsett vilket så måste man alltså ha ett godkännande från sin BRF innan man börjar hyra ut lägenhet i andra hand. Det man definitivt inte ska göra är att hyra ut utan ett godkännande då detta kan innebära att föreningen återkallar lägenheten och att den sedan säljs genom Kronofogden.

Vad ska jag tänka på i samband med uthyrning?

Det finns några saker att tänka på om du ska hyra ut i andra hand. Hyran är givetvis en viktig fråga och den ska vara skälig – vilket innebär att den inte får överstiga de kapital eller driftskostnader som finns. Utöver detta kan vissa BRF:er även ta ut en avgift och den kan du i så fall addera på hyresavin. Det ska emellertid tydligt framgå i stadgarna om föreningen tar ut den avgiften.

En annan sak att tänka på gäller givetvis vem du ska hyra ut till. Här är ett råd att gå via en av de förmedlare av lägenheter som finns på internet. Det är en trygghet för dig som ska hyra ut då alla intressenter är noggrant kontrollerade och registrerade med bankid för att få ta del av utbudet som finns på sidan. Utöver detta så kan man även få hjälp med att upprätta avtal och svar på eventuella, juridiska spörsmål som kan dyka upp. En annan trygghet är att hyran går via dem och att man således slipper hålla på att jaga pengar: hyran betalas till förmedlaren som i sin tur skickar den vidare till dig. Smidigt och säkert!

Kategorier
Företagande

Digitala möten är tidens melodi

Digitala möten sker mer och mer då människor både kan och vill arbeta på distans. Att träffas på det här viset ger många fördelar och väldigt få nackdelar.

Långa avstånd. Kollegor världen över. Lokaltrafik som inte fungerar. Sjuka barn. Det finns hur mycket som helst att rabbla upp. Faktum är att digitala möten överbryggar svårigheter som aldrig förr. Nu behöver du inte längre flyga över hela världen för att hålla dig ajour med vad som händer.

Snabb uppkoppling är lösningen. Det är en liten detalj som ger människor möjlighet att hänga med i samtalet under mötets gång, och som gör att allt fungerar tillfredsställande. Det är också det som ger alla möjlighet att göra sin röst hörd. Både grupparbeten och stora öppna digitala möten kan ske över hela världen.

Digitala möten kan ordnas med kort varsel

Vet du bara hur du ska göra, kan du ordna digitala möten med mycket kort varsel. Kanske är det just digitala möten som kommer bli det absolut lättaste sättet att kommunicera på när man är en grupp. Alla kan vara med, även om de sitter långt ifrån eller kanske rent av är insnöade.

I det moderna samhället kan du själv ordna så du har en liten hörna i din bostad där du sitter och arbetar under dagarna. En del föredrar trots allt att gå hemifrån. Kanske hör du till dem. De sätter sig då i de offentliga miljöer där arbete tillåts. Det är skönt att kunna variera sig och byta miljö.

Kategorier
Företagande

Outsourcing av lön är praktiskt

Du sparar massor av jobb om du anlitar en konsultfirma för att sköta alla lönerutiner. Många företag har valt outsourcing av lön och minskat administrationen.

Det är effektivt att låta en utomstående lönespecialist hantera allt som gäller löner, skatter, semesterlön, övertid och allt annat som ska registreras och beräknas för personalen. Du vet själv alltför väl hur det är när folk kommer och klagar över sin nettolön, som är för liten, eller kvarvarande semesterdagar, som är för få. Du slipper allt onödigt gnäll när du väljer att outsourca lön.

De som sköter din löneoutsourcing har också tillgång till mycket kraftfulla datorer, där både skattsedlar och anställningsformer är inlagda. De kan hantera avancerade frågor om olika sorters avtal och har koll på fackförbundens regler.

Alltid någon på plats för outsourcing av lön

En konsultfirma avlastar dig på en mängd olika sätt. Exempelvis kan personalen där ta semester i skift, och du får därför alltid lönerna gjorda, även vid jul och sommarsemestrar. Du behöver inte ens ha någon anställd för att sköta lönerna. Du slipper också riskera att någon i din personal råkar avslöja lönedetaljer. Allt sköts smidigt utanför företaget.

En annan fördel är att du slipper uppdatera en mängd kunskaper om arbetsgivaravgifter och hur man detta året ska skicka kontrolluppgifter till Skatteverket. Du outsourcar allt i ett enda svep och frigör tid och energi för andra saker i företaget. Många företag har efterhand upptäckt denna fantastiska tjänst, och de upplever att det är väl värt varenda krona det kostar.

Kategorier
Företagshälsovård

Företagshälsovård i Stockholm värnar om alla

Företagshälsovård i Stockholm kan ge en chans till en medmänniska, samtidigt som ditt företag både sparar och tjänar pengar. Det finns ingen orsak att låta bli.

Både om man betraktar hur en anställd mår som medmänniska och som arbetstagare så har man allt att vinna på att satsa pengar på att den anställde ska må bra. Anställda som mår bra arbetar helt enkelt bättre. Och anställda som mår dåligt arbetar sämre.

Vi behöver inte ens titta på exempel där anställda blir sjukskrivna under en kortare eller längre period, vilket givetvis kostar mycket pengar för ett företag. Det räcker med att titta på hur mycket bättre någon jobbar som mår bra mentalt och fysiskt. Motivationen ökar och förmågan till kreativa lösningar på olika problem likaså.

Företagshälsovård i Stockholm ser anställda som en resurs

Man brukar säga att anställda är en resurs och tillgång. Men vad betyder det? Man skulle aldrig låta en av företagets maskiner rosta ihop och stå trasig utan att också förvänta sig att prestandan och intäkterna sjunker. Men man tänker sällan på samma sätt om anställda – vilket motsäger idén att anställda är en resurs.

Man tänker väl att människor inte är maskiner och bör ta ansvar för sin egen hälsa. Vilket är i viss mån rätt, men också kortsynt. För uppenbarligen gör inte folk det i den utsträckning de borde. Och kanske de inte kan av olika orsaker. Att företag delar det ansvaret genom företagshälsovård i Stockholm är uppskattat och ett sätt för företaget att se efter sin resurs.

Kategorier
Företagande

Kontorsbelysning höjer personalens prestationer i Stockholm

Att ha rätt kontorsbelysning i Stockholm gör att din personal presterar ordentligt. I huvudstadens hårda konkurrens är det livsviktigt för ditt företag.

Vet du vad som kan göra att din personal presterar sämre på jobbet? Dålig belysning. Oavsett vad ni bedriver för verksamhet på kontoret så är det av yttersta vikt att alla ser vad de gör. Och att de inte blir trötta i ögonen. För “trött i ögonen” leder snart till “trött överallt” – och då är arbetstempot illa ute.

Många företagare har strikta deadlines att förhålla sig till. Att leverera sent är inte ett alternativ, särskilt inte i en konkurrenskraftig storstad som Stockholm. Du behöver alltså se till att dina medarbetare (som ju är de som ska utföra prestationen) har den allra bästa arbetsmiljön att verka i.

Rätt kontorsbelysning redan på plats hos dina konkurrenter i Stockholm

Om du ännu inte konsulterat ett proffs på kontorsbelysning i Stockholm är det dags att göra det nu. Sannolikt har dina konkurrenter redan skaffat sig det övertaget. Så du har all rätt att känna dig lite stressad. Särskilt om det ser skumt och mörkt ut när du blickar ut över kontorslandskapet. Medarbetare som gnuggar sig i ögonen redan innan lunch? Inte bra.

Nu gäller det att agera kvickt. Spring ut och tänd varenda lampa ni har, i väntan på att proffsen ska komma och installera kontorsbelysning. Men tänk på att för starkt ljus inte heller är bra. Du vill inte blända din personal. Då jobbar de inte heller något vidare.

Kategorier
Ekonomi

Komplett hjälp med ekonomisk förvaltning

Har ni en BRF som behöver skötas? Ekonomifrågorna är alltid många och stora. Det är något ekonomisk förvaltning kan sköta åt er istället. För allas trygghet.

Ekonomi är aldrig lätt att fixa med. För de flesta är det som ett annat språk, medan för de som kan det och gillar det är det relativt enkelt. Har ni en BRF är det många siffror som måste fixas med. Det är hyror som ska in varenda månad och dessutom allt det andra som bokslut, fakturering, deklarationer, osv. Detta är något som ska skötas på löpande band och det behövs göras korrekt. Man kan få hjälp med allt inom ekonomisk förvaltning, det handlar om trygghet för både styrelse och medlemmar.

De sköter all din ekonomiska förvaltning

Som styrelse av BRF har man fullt upp och alltid att göra. Utöver det har man ofta en familj, jobb och hobby som också ska hinnas med. Ger man sig på att sköta de ekonomiska frågorna själv, så är det inte mycket tid över för det. Om ni istället anlitar ett företag som sköter den ekonomiska förvaltningen, så slipper ni oroa er över det. De sköter den helt och hållet såsom ni önskar. De gör det givetvis i tid och sköter det löpande månad för månad. Med deras hjälp blir det enklare att vara med i BRF. Givetvis väljer ni någon som har goda referenser från deras tidigare kunder. Deras jobb är att göra det enklare för er, när de sköter ekonomin och sakerna omkring det för er BRF.